THỀM NẮNG HẠT MƯA

Phạm Đình Thiện, 2022, 6’22

Phim tái chế/found footage

 

Phạm Đình Thiện (1996) là một nhà làm phim tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp thủ khoa Quay phim lớp Quay phim truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2019, anh tham gia lớp quay phim thuộc chương trình Gặp Gỡ Mùa Thu do quay phim Chananun Chotrungroj và Lý Thái Dũng trực tiếp giảng dạy. Đồng thời, anh cũng làm đạo diễn hình ảnh một số phim ngắn như: Cao Tốc Đến Bên Em (2020), Mất Nước (2020),.. Ngoài ra, anh còn tham gia các đoàn làm phim cũng như các chương trình nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau như: Tương Lai Truyền Thống (2019), Như Trăng Trong Đêm (2020). Từ năm 2020, anh làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD cũng như tiếp tục tham gia vào nhiều dự án phim ngắn khác nhau.