Vì một số lý do kỹ thuật, website NTTĐ sẽ ra mắt vào 12:00 trưa ngày 13.03 Lịch chương trình và thông tin tổng thể, vui lòng xem tại: linktr.ee/nttd

Due to certain technical issues, the NTTĐ website will be launched at 12pm on 13.03 For overall programme and detailed schedule, please see: linktr.ee/nttd