LƯU Ý: trong trường hợp video không chạy, bạn xem hướng dẫn (rất đơn giản) trong FILE NÀY.

 

HIỆU ỨNG BOLERO - CẢNH 11: NƯỚC CHẢY